Komora veterinárních lékařů České republiky

Obraz na titulce – Bruno Liljefors; Lovec se psem a liškou

  Časopis Zvěrokruh 2/2018
     Společenská rubrika


Bruno Liljefors:

Lovec se psem a liškou


 

Země mající rozlohu téměř jako Španělsko a počet obyvatel jako Česká republika, bohatá na hluboké lesy, dlouhé zimy a množství sněhu musela jednou zrodit malíře, jakým byl Bruno Liljefors. Jeho realisticé obrazy ze světa zvířat patří k pokladům severského, potažmo švédského malířství.

Narodil se 14. května 1860 v Uppsale a v devatenácti letech začal studovat na švédské akademii výtvarných umění. Tři roky mu stačily na to, aby si ujasnil, jakým směrem se chce vydat. Odchází z akademie a vydává se na studijní cestu po Evropě.


Navštíví Itálii, Franci, Bavorsko a usadí se na dva roky v německém Düsseldorfu, kde začne studovat u malíře, který se věnoval převážně malbě zvířat, a tím malířem byl Carl Friedrich Deiker.

Po návratu domů, do Švédska, se usazuje ve Stockholmu a intenzivně se stýká se svými přáteli, k nimž také patří Carl Larsson a Anders Zorn. Oba dva byli švédští malíři, grafi ci a sochaři a oba měli na jeho práci silný vliv.

Bruno Liljefors se v roce 1886 účastní mezinárodní umělecké výstavy v Berlíně, kde za svou malbu obdrží malou zlatou medaili.

Malba zvířat se na konci devatenáctého století převážně pohybovala v líbivé, idealizující až téměř kýčovité rovině (viděno dnešníma očima). Malba, se kterou přišel Bruno Liljefors byla z trochu jiného soudku. Zvířata v jeho obrazech si zachovávají svoji obratnost, přesnou anatomi, své přizpůsobení se okolní přírodě a především svou naprostou přirozenost v jejich světě, kde jde především o přežití bez idealizování člověkem. Liščí rodina z roku 1886 a Mořský orel z roku1893 jsou mistrovská díla a současně také důkazem pochopení a respektu ke zvířecím obyvatelům naší planety.

Vedle malby se věnoval i sochařině a jeho socha Hra, kterou vytvořil pro olympijské hry 1930, stojí před stockholmským stadionem a je možné ji shlédnout ještě dnes, a ve stockholmském Biologickém muzeu, které bylo postaveno pro velkou výstavu v roce 1887 můžeme dodnes vidět pozadí, které k této výstavě namaloval.

Bruno Liljefors nebyl jediným, kdo byl v rodině nadán uměleckým talentem. Jeho bratr Ruben Liljefors (1871–1936) patří mezi významné hudební komponisty té doby.

V roce 1939, 18. prosince Bruno Liljefors ve Stockholmu umírá. V jeho ateliéru v Österbybruku je dnes muzeum věnované jeho dílům. Také jeho oba přátelé, Carl Larsson a Anders Zorn mají každý své vlastní muzeum se stálou výstavou jejich děl.

Komora veterinárních lékařů České republiky