Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obrázek na obálce

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Stubbs George

 

George Stubbs je považován za jednoho z nejvýznamnějších malířů zvířat v Evropě osmnáctého století.

Narodil se v Liverpoolu v rodině koželuha a sám v mladých letech musel v otcově dílně přiložit ruku k dílu. Teprve po smrti svého otce v roce 1841, to mu bylo 17 let, vstoupil do učení jednoho mědirytce a malíře v Lancashire. Tam ovšem dlouho nevydržel, kopírování starých mistrů ho nebavilo, a tak se začal živit jako portrétista a nakonec se rozhodl pro studium anatomie člověka v York County Hospital.

Podle jeho vlastních slov ho anatomie zajímala od dětství a jeho první kresby byly ilustrace do učebnice pro porodní báby. Když se v roce 1756 vrátil z cesty po Itálii, pronajmul si farmu v Lincolnshire a věnoval se studiu koní. Po třech letech se vrátil do Londýna a pracoval na své knize Anatomie koně, kterou v roce 1766 vydal. Originály těchto kreseb jsou dnes majetkem Královské akademie umění.

George Stubbs byl vlastně malířský samouk a jako většina umělců měl občas takzvaně “vysoko do žlabu”. Ovšem poté, co obdržel zakázku Knížete z Ritchmondu na tři velká plátna, se na něj usmálo štěstí. Stal se oblíbeným malířem ve šlechtických kruzích a o zakázky neměl nouzi, dokonce by se dalo říci, že si dopomohl k majetku.

Stubbs se vedle malby intenzivně zabýval anatomií člověka a zvířat, publikoval z této oblasti několik vědeckých prací a byl docentem pro anatomii lidí i zvířat v nemocnici v Yorku.

Typické pro jeho malby zvířat je velmi přesné podání anatomie a tento jedinečný, až vědecký přístup je podstatou jeho významu.