Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Od března pro vás připravila VK KVL webináře

  Z činnosti komory

OD BŘEZNA PRO VÁS PŘIPRAVILA VK KVL WEBINÁŘE

Budou probíhat v nížeuvedených termínech, 1x za 2 týdny, zpravidla ve středu, od 20.00.

Webináře budou zdarma.

Na toto pololetí jsme pro Vás připravili cyklus přednášek z rentgenologie s MVDr. Pavlem Proksem, Ph.D. a MVDr. Milanem Snášilem CSc. a přednášky z neurologie s MVDr. Janem Slabým.

Bližší informace a přihlášky najdete na stránkách www.vetkom.cz.

Termíny: 6. 3., 20. 3.,3. 4.,17. 4,1. 5,15. 5.,29. 5.,12. 6.