Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Od nováčků v Novice ke zkušeným Novickám

  Z činnosti komory

Jan Bernardy a Radka Vaňousová

Konference celoživotního vzdělávání a program Novice v Bukurešti 4. – 5. – 10. 2012

… účastníci konference o celoživotním vzdělávání veterinárních lékařů se sjeli z celého světa

 

Účinný program celoživotního vzdělávání veterinárních lékařů je palčivým problémem nejedné národní Komory či asociace, Česko nevyjímaje. Evropská iniciativa NOVICE (Network Of Veterinary ICt in Education) uspořádala v Bukurešti konference o tomto tématu. Jednalo se o vzdělávání pomocí moderních technik a internetu, e-learning, internetové diskuse a další formy vzdělávání, a tak je logické, že se konference zúčastnila i předsedkyně vzdělávací komise Radka Vaňousová spolu s Janem Bernardym.

Projekt Novice je zaměřen na veterinární lékaře a klade si za cíl sdílet národní postgraduální programy v mezinárodním prostředí a šířit je pomocí pokročilých technik WEB 2.0 a vyšších. Program NOVICE má dva a půl tisíce fyzických členů z celého světa (Evropa, Amerika, Afrika) a pět zakládajících států (UK, Nizozemsko, Německo, Rumunsko a Maďarsko). Projekt se nalézá v roce tři od vzniku a má rychle rostoucí tendenci; kontinuální profesní vzdělávání (CPD) není zjevně jen evropským evergreenem a nové formy, jako jsou e-learning či webináře jsou na vzestupu.

Hodnoticí konference tříleté činnosti Novice se konala v bukurešťské Veterinární fakultě pod záštitou děkana prof. Gabriela Predoi a viceprezidenta asociace veterinárních lékařů prof. Alina Birtoiu.

Novice poskytuje na svých webových stránkách prostor různým tématům a diskuzním fórům

Dvoudenní jednání bylo rozděleno na společné prezentace a hodnocení činnosti v aule a workshopy, kde se padesátičlenné auditorium rozdělilo na tři skupiny, aby se dále zabývalo implementací e-learningových kurzů do postgraduálního vzdělávání, zapojením neformálních forem výuky do formálního vzdělávání, využitím sociálních sítí (Facebook) pro vzdělávání atd.

Byly prezentovány různé formy vzdělávání z celého světa a Novice poskytuje na svých webových stránkách prostor různým tématům a diskusním fórům. Skupinu sdílených diskusí na webu Novice, týkající se vzdělávání v disciplíně Animal Welfare Group, založila a vede Suzan Hazelová z univerzity v Adelaide. Témata zde řešená zahrnují široké pole problémů, od humánní porážky – perfect slaughter, po etiku dostihů či zda kapybary patří mezi pet zvířata…

Univerzita v Bristolu sdílí s Edinburkem a dalšími univerzitami téma nabývání zkušeností veterinárních studentů pomocí simulací klinických případů (Veterinary Clinical Skills and Simulations).

Budapešťská univerzita spouští od Nového roku případové studie demonstrované snímky a výsledky z laboratorních testů a zkoumá správnost diagnózy stanovené účastníky e-learningového kurzu (Interactive case demonstrated tool, CasE-study).

 

…. jazyková bariéra či drobná nedorumění se řeší tradičním způsobem – posunkovou řečí

Univerzita v Utrechtu prezentovala zapojení smartfonů a tabletů do běžné výuky, kdy studenti získávají informace o pacientech ustájených na klinice (především koně, ale i prasata) přes smartfony a tablety přímo do výuky, stejně se ukládají výsledky vyšetření, snímky a videa z vyšetření směřují do karty pacienta.

Studenti londýnské fakulty prezentovali vytvořenou databázi, přístupnou z internetu a obsahující zvukové nahrávky přednášejících, zachycených na diktafon s přidanými Power- Pointovými snímky.

Univerzita v Utrechtu prezentovala zapojení smartfonů a tabletů do běžné výuky

Andrew Gardiner z fakulty v Edinburku analyzoval jednotlivé fáze internetové diskuse přecházející od faktické roviny do emocionální a další vývojové fáze. Podobné téma internetových diskuzí řešil Ondřej Neff v sobotních Lidových novinách – Očistit stoku od špíny (LN 6. 10. 2012)), ovšem s opačným závěrem – diskuse zrušit úplně, v papírových novinách také nejsou.

S takovým závěrem by vzdělávání, šířené přes internet, skončilo zcela. Právě na neformálním základě veřejných diskusí a sdílení on-line komunikace je založeno. Asi nezbude než si uvědomit, že i zde platí pravidla slušnosti.

Konference ukázala nebývalý zájem o toto téma, které ačkoliv řešené v málo atraktivní lokalitě, dokázalo přilákat k jednání téměř stovku účastníků. Účast zástupců KVL umožnila seznámit se se zkušenostmi a využít dosavadní výsledky celoživotního veterinárního vzdělávání jiných států.

 
Jan Bernardy a Radka Vaňousová,
Bukurešť
Komora veterinárních lékařů České republiky