Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Od týrání zvířat k týrání lidí

Týrání zvířat je velmi široké téma. Ve zprávách zpravidla vídáme ty nejostřesnější případy z nich, které jsou jen malou špičkou ledovce. Je třeba si uvědomit, že týrání  se netýká pouze psů a koček, ale i koní, hospodářských či volně žijících zvířat.

Týrání zvířat může mít spoustu podob a příčin. Důvody, které vedou některé jedince k týrání,  bychom mohli rozdělit na neúmyslné, kdy dochází k  zanedbání řádné péče ať již z důvodu nezájmu či z důvodu nedostatku vlastních sil či prostředků. Další důvody mohou mít příčinu psychiatrickou a sociální – např. patologické hromadění velkého množství zvířat, o která se nedokážou jedinci postarat a konečně i jasnou psychiatrickou příčinu má úmyslné a kruté týrání zvířat.

Systém ochrany zvířat v České Republice de facto nefunguje. O tuto oblast se stará spoustu dobrovolníků různých zájmových skupin, neziskových organizací či  přímo jedinců,kteří zpravidla nejsou propojeni,  ale úředník si s tímto problémem neporadí. Neexistuje jasný systém, koncepce nebo metodika, takže cesta k záchraně zvířat přes úřad je velmi obtížná. Na druhou stranu se potkávám se  zapálenými úředníky – dobrovolníky, kteří  se nad rámec svých povinností a ve svém volném čase starají, aby týraná či zatoulaná zvířata byla umístěna a dostalo se jim náležité péče.

Z dlouhodobých šetření vyplývá, že na zvířata se může přesouvat nenávist vůči lidem. Analýzou pachatelů násilí a mučení zvířat bylo zjištěno, že 96% z nich má kriminální minulost a 41% z nich bylo již dříve odsouzeno za násilnou trestnou činnost, jako je těžké ublížení na zdraví, týrání dětí a domácí násilí. Zvlášť varující je statistika zaměřená na dětství pachatelů brutálních násilných trestných činů, první projevy týrání zvířat se u nich projevovaly už mezi 5. a 7. rokem věku. Navíc pokud je pachatel týrání zvířat mladší 10 let, zvyšuje se několikanásobně pravděpodobnost, že se bude v budoucnu dopouštět dalších deliktů, majetkových i násilných, a to i pod vlivem drog.

Proto je nutné se touto problematikou zabývat a to i menšími prohřešky v oblasti týrání zvířat, kterými vše začíná,  protože z týrání zvířat se může snadno v budoucnosti stát týrání lidí.