Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odborno – spoločensko – športové podujatie, Dolný Kubín

  Informace – zprávy – výzvy

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Odborno – spoločensko – športové podujatie

Dolný Kubín, 15. – 16. 02. 2013

P O Z V Á N K A

Ústredný riaditeľ ŠVPS SR v Bratislave za spoluúčasti KVL SR, KILW Poľska, SILW Polska a organizačných garantov RVPS Dolný Kubín, si Vás čo najsrdečnejšie dovoľuje pozvať na medzinárodné Odborno – spoločensko – športové podujatie, ktoré sa bude konať s nasledovným programom:

Piatok 15.2.2013 odborný seminár v hoteli Park Dolný Kubín na tému

POSTAVENIE VETERINÁRNEHO LEKÁRA PRI ZABEZPEČOVANÍ ZDRAVIA A POHODY ZVIERAT, ZDRAVOTNEJ BEZPEČNOSTI POTRAVÍN V RÁMCI ŠTÁTOV EUROREGIÓNU BESKYDY

Program seminára

14.00 Prezentácia

15.00 Zahájenie

Identifikácia hospodárskych, spoločenských zvierat a koní

Lieková politika

Vzdelávanie a postgraduálna prax

Diskusia

19.00 Spoločenské posedenie

Prednášajúci:
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. ústredný riaditeľ ŠVPS SR, Lek.wet. Janusz Zwiazek hlavný veterinárny lekár Polska, Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D, ústredný riaditeľ SVSČR Lek.wet. Jacek Łukaszewicz, Krajowa Izba Lekarsko- Weterynaryjna,PL, prezident
MVDr. Ladislav Stodola, prezident KVL SR;

Sobota 16.2.2013 Lyžiarske preteky