Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odborno – spoločensko – športové podujatie Dolný Kubín

Štátna veterinárna a potravinová správa SR,

KVL SR, KVL Poľsko, KVL ČR

Odborno – spoločensko – športové podujatie

Dolný Kubín, 30. – 31. 01 . 2009

P O Z V Á N K A

Ústredný riaditeľ ŠVPS SR v Bratislave za spoluúčasti Komory veterinárnych lekárov Poľska, Komory veterinárnych lekárov ČR, Komory veterinárnych lekárov SR a organizačných garantov RVPS Dolný Kubín a ŠVPÚ Dolný Kubín, si Vás čo najsrdečnejšie dovoľuje pozvať na medzinárodné Odborno – spoločensko – športové podujatie, ktoré sa bude konať s nasledovným programom:

Piatok 30.1.2009,

odborný seminár, čas 15.00 hod v zasadačke ŠVPÚ Dolný Kubín

Program seminára:

 1. Salmonelózy hospodárskych zvierat
 2. Blue tongue – aktuálne informácie
 3. Prezentácia sortimentu výrobkov f. Merial
 4. Diskusia

Sobota 31.1.2009

športové podujatie – lyžiarske preteky na Kubínskej holi, ktoré budú

zahájené prezentáciou pretekárov v chate Koliesko o 9. 00 hod.

/pozvánka a program v prílohe/

Termín podania prihlášok: do 20.01.2009

Tešíme sa na Vašu účasť na podujatí, na ktorom zdokonalíme nášho odborného a zocelíme športového ducha.

Kontakt:

Odborný seminár – MVDr. Peter Mydlo, e-mail: mydlo@svpudk.sk, tel. 0915810513

Lyžiarske preteky – MVDr. Peter Čulen, e-mail: rvsdke@svssr.sk , tel. 0910264977

Návratka:

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Organizácia

Účasť

Seminár

Preteky

         
         
         
         
         

Vyplnenú návratku prosíme poslať na e-mailové adresy: mydlo@svpudk.sk , rvsdke@svssr.sk

Rozpis pretekov  
Usporiadateľ: ŠVPS SR, KVL SR, KVL Poľsko, KVL ČR
Technické zabezpečenie: ŠK Kubínska hoľa
Dátum: 31.01.2009 /sobota/
Miesto pretekov: Kubínska hoľa (okr. Dolný Kubín)
   
I. Organizačný výbor  
Predseda organizačného výboru: MVDr. Čulen

Členovia:

MVDr. Mydlo
MVDr. Dušek
MVDr. Cserei
MVDr. Čulenová

II. Funkcionári pretekov

 

Riaditeľ pretekov:

MVDr.Pliešovský Csc.
Technický delegát: MVDr. Mydlo
Veliteľ trate: Jozef Holišík
Časomiera: ŠK Kubínska hoľa
Zdravotné zabezpečenie: horská služba


Usporiadateľ pretekov

Štátna veterinárna a potravinová správa SR,

KVL SR, KVL Poľsko, KVL ČR

v spolupráci so

Športovým klubom Kubínska hoľa

 

Medzinárodné lyžiarske preteky v obrovskom slalome veterinárov Euroregiónu Beskydy – 3. ročník

31.januára 2009 (sobota)

Časový program

sobota – 31.1.2009

09:00 – 10:00 Prezentácia, výdaj štartových čísel a lístkov na vlek v chate Koliesko (pokračovanie cesty pri odbočení na parkoviská -100 m) v areáli lyžiarskeho strediska SKI Kubínska hoľa
10:00 Otvorenie pretekov pri chate Koliesko
9:30 – 10:30 Prehliadka trate
10:30 Štart pretekov, 1. kolo
  štartuje sa v poradí:
  – Ženy do 35 rokov (vrátane)
– Ženy nad 35 rokov
– Muži nad 60 rokov
– Muži 51 až 60 rokov
– Muži 36 až 50 rokov
– Muži do 35 rokov (vrátane)
12:00 Štart 2. kolo
Vyhlasovanie výsledkov – 45 minút po skončení pretekov
18:00 Záver pretekov, spoločenské posedenie na ŠVPU Dolný Kubín (smerom na Ružomberok oproti benzínovému čerpadlu

III. Technické ustanovenia

Disciplíny: obrovský slalom
Trať: Kubínska hoľa
Súťaž. kategórie: – Ženy do 35 rokov
– Ženy nad 35 rokov
– Muži nad 60 rokov
– Muži 51 až 60 rokov
– Muži 36 až 50 rokov
– Muži do 35 rokov

IV. Rôzne ustanovenia

Preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov – alpské disciplíny.

  Zmeny časového rozpisu a programu pretekov sú vyhradené organizačnému výboru.

Protesty: Podľa pravidiel doložené vkladom 10,0 €

  Pre pretekárov mimo usporiadateľských organizácií vložné 15,0 €

  Pretekári, ktorí sa umiestnia na 1. až 3. mieste obdržia od usporiadateľa diplomy a ceny.

  Pri strate štartovného čísla sa účtuje poplatok 15,0 €.

Informácie priebežne na oznamovacej tabuli.

MVDr. Peter Čulen , predseda organizačného výboru


Medzinárodné lyžiarske preteky v obrovskom slalome veterinárov Euroregiónu Beskydy

2.februára 2008 (sobota)

Ubytovanie:

Ubytovanie si môžete rezervovať v nasledovných zariadeniach v Dolnom Kubíne / ceny sú informatívne/:

  Telefónne číslo Cena
Hotel Park 043/ 5811111 Jednolôžková – Sk 1.500.-
Dvojlôžková – Sk 1.900.-
Hotel Severan 043/ 5864666 Jednolôžková – Sk 740.-
Dvojlôžková – Sk 740.-
Penzión u Sovy 043/ 5862302 Jednolôžková – Sk 350.-
Dvojlôžková – Sk 700.-
Penzión Kúria 043/ 5885883 Jednolôžková – Sk 800.-
Dvojlôžková – Sk 900.-
Hotel u zelenej Lipy 043/ 5885960 Jednolôžková – Sk 800.-
Dvojlôžková – Sk 1300.-
Penzión Marína 043/ 5864351 Jednolôžková – Sk 1000.-
Dvojlôžková – Sk 1400.-

Ubytovanie si zabezpečuje a platí každý účastník sám.