Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odborný seminář KVL

 

Komora veterinárních lékařů ČR

pořádá odborný seminář

na téma

Aktuální gynekologické problémy u malých zvířat

Sobota 8. listopadu 2008

v pavilonu Prof. Klobouka, přízemí, Velká posluchárna, VFU Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

veterinární gynekologie a zvláště porodnictví jsou pro mne pořád třešinkou na dortu veterinární medicíny. Bohužel v posledních letech došlo k devalvaci této specializace u malých zvířat především následkem praktické poptávky chovatelů – především vyžadují kastrace, pomoc při krytí a porodu, řešení pyometry, do čehož se díky minimálnímu nutnému vybavení pustí každý praktik. Na druhé straně špičkové praxe, jako je řešení neplodnosti, umělá inseminace, manipulace se semenem, jsou náročné, málo požadované, málo úspěšné a tudíž i málo atraktivní. To vše je umocněno tím, že feny se chtějí nakrývat nejraději v podvečer, porody se komplikují zásadně souběžně se začátky divadel či v časných ranních hodinách.

Tyto okolnosti vedou k tomu, že porodnická praxe se stává málo oblíbenou až obávanou, neb veterinář často právě svojí činností vyrábí ze zdravého zvířete nemocné.

A právě znovuzískání jistoty a radosti z porodnické činnosti u malých zvířat je hlavním záměrem nadcházejícího semináře.

Těšíme se na setkání s vámi

MVDr. Karel Daniel
prezident KVL ČR
MVDr. Lubomír Hošek
předseda VK KVL ČR

Program semináře:

08:30 – 09:00 prezentace účastníků
09:00 – 09:10

zahájení semináře

MVDr. Lubomír Hošek, předseda VK KVL ČR

09:10 – 10:20

Normální a abnormální průběh pohlavního cyklu u feny, včetně termínování krytí

MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.

10:20 – 10:40 přestávka – káva
10:40 – 11:40

Fyziologická a patologická gravidita – monitoring, dg, léčba

MVDr. Alois Láznička

11:40 – 12:40

Vedení obtížného porodu

MVDr. Lubomír Hošek

12:40 – 13:40 přestávka – oběd
13:40 – 14:20

Výhody a nevýhody kastrace feny

MVDr. Alena Bartošková

14:20 – 14:50

Inkontinence fen

MVDr. Simona Kovaříková

14:50 – 15:20

Intrauterinní inseminace + video

MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.

15:20 – 15:40 přestávka – káva
15:40 – 16:20

Nové trendy v umělé inseminaci

MVDr. Alois Láznička

16:20 – 17:00

Neonatální mortalita štěňat se zaměřením na herpes virus

MVDr. Alena Bartošková

17:00 – 17:30

Závěrečná diskuze


POPLATKY ( včetně DPH )

1. Studenti veterinární medicíny 250
2. Veterinární lékaři – členové KVL 500
3. Veterinární lékaři – členové KVL platba poukázkou INTERVET, BAYER
4. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, ostatní 750
Při registraci na místě počítejte s navýšením o další 200 Kč.

V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku na www.vetkom.cz (pouze platba nenahrazuje přihlášení)

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací semináře, přípravou referátů, sborníku a na občerstvení včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a sborník (v elektronické formě – CD).

Účastnické poplatky poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, a.s.; číslo účtu 35897006/2700, variabilní symbol (u členů KVL = reg. číslo, u nečlenů dle vlastní volby, nutno uvést v přihlášce) nejpozději do 31. 10. 2008.