Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odborný seminář organizovaný Komorou RTG dutiny hrudní

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Dne 10. října 2009 se uskutečnil v Brně na univerzitě další ze vzdělávacích seminářů pořádaných komorou, tentokrát na téma Rentgenologická diagnostika dutiny hrudní. Zájem o tuto problematiku byl velký, posluchárna na Klinice malých zvířat byla zaplněna do posledního místa, někteří pozdě příchozí dokonce zůstali sedět na schodech. Program se týkal nejen rentgenologie hrudníku, ale i dalších vyšetřovacích metod a indikací k nim.

 

MVDr. Pavel Proks se připravuje na první přednášku, MVDr. Lubomír Hošek vítá účastníky

Účastníci zaplnili celou posluchárnu

 

Seminář zahájil MVDr. Lubomír Hošek, který přivítal všechny zúčastněné a představil přednášející, přičemž nás pozval na další komorový seminář o chorobách ryb. Přednášejícími byl MVDr. Pavel Proks z VFU Brno, dále MVDr. David Hanzlíček a MVDr. Aleš Tomek z Kliniky Jaggy. Vzhledem k tomu, že RTG je pro vyšetřování hrudníků momentálně jediná dostupná a nezastupitelná zobrazovací technika pro širokou veterinární veřejnost, byli posluchači v úvodu seznámeni se základy rentgenování hrudníku, včetně nastavení expozice, polohování pacieta a základů interpretace. Poté se probírali jednotlivé struktury hrudníku, fyziologické a patologické stavy, doplněné mnoha RTG snímky.

V odpoledním bloku byli posluchači seznámeni s možnostmi a indikacemi CT vyšetření a možnostmi MRI. Ačkoli pro praktické veterinární lékaře tyto metody představují tak trochu sci-fi, je dobré a myslím, že toho bylo i na tomto semináři dosaženo, aby si uvědomili, kde skutečně tyto metody mají svá využití, a jak bylo jedním z přednášejích řečeno, určitě nebudeme na CT a MRI posílat každého druhého pacienta, ale občas se objeví klient s indikací k těmto vyšetřením a my bychom měli být připraveni mu takové vyšetření doporučit. Celkově mohu říct, že seminář hodnotím velice pozitivně (a nemluvím jen za sebe, ale i za své kolegy), protože seminář svou náplní skutečně uceleně zmapoval problematiku RTG hrudníku a možnosti dalších metod.

Lze si jen přát, aby takovéto semináře, cenově dostupné a tematicky zajímavé, pokračovaly i v budoucnu.

 

Přednášející MVDr. David Hanzlíček a MVDr. Luboš Hošek

 
MVDr. Radka Vaňousová