Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odčervování spárkaté zvěře

  Časopis Zvěrokruh 2/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Josef Duben

I podávání antiparazitárních přípravků má svá pravidla

 

Kdo chce odčervovat spárkatou zvěř, může, ale za podmínek stanovených KVS.

Státní veterinární správa umožňuje uživatelům honiteb použít antiparazitární léčiva u volně žijící spárkaté zvěře.

Formou mimořádných veterinárních opatření, která jsou kromě stránek SVS www.svscr.cz zveřejněna například na úřední desce Ministerstva zemědělství, se uživatelům honiteb vykonávajícím právo myslivosti sděluje zejména, že:

  • Antiparazitární přípravky lze použít od 19. 2. do 12. 3. 2014. . Použití je možné na základě pozitivního vyšetření na parazity.

  • Uživatel honitby musí o použití informovat uživatele sousedních honiteb a místně příslušnou krajskou veterinární správu, přičemž musí uvést přípravek, datum použití a datum uplynutí ochranné lhůty.

  • Tam, kde by byl antiparazitární přípravek použit, se nesmí do doby uplynutí ochranné lhůty používat zvěřina k lidské spotřebě. Pokud ano, musela by být zvěřina vyšetřena na cizorodé látky s negativním výsledkem.

  • Léčivo smí být podáno ve formě medikovaného krmiva spárkaté zvěři, (tj. srnčí, jelení, popřípadě daňkům apod.) a je třeba zabránit přístupu černé zvěře.

Za nesplnění nebo porušení povinností lze uložit fyzické osobě až padesátitisícovou pokutu, právnické nebo podnikající osobě až dvoumilionovou.

 
Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS


Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz