Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odcizení osobního vozidla soukromému veterináři

Odcizení osobního vozidla soukromému veterináři

Před více než měsícem, při čtení příspěvku o nesnadném životě praktického veterinárního lékaře v klasickém obvodě jsem netušil, co také se mi může přihodit.

Posílám kopii Protokolu o trestním oznámení, ze kterého bude vše jasné.

Situace, v níž jsem se nyní ocitl: bez jakýchkoliv dokladů, bez auta, se škodou ve výši asi 65 000 Kč, původně jsme s policií odhadovali 35 000 Kč, dále bez všeho, co bylo v něm naloženo – tj. osobní věci, doklady, klíče, veterinární léčiva (jen jejich cenu jsem přesně spočetl na více než 17 000 Kč), ostatní veterinární nástroje a materiál, věci nutné pro provoz auta atd. jsem nakonec den po sepsání protokolu na policii spočítal ještě dodatečně doma na minimálně 30 000 Kč.

Nyní mám tři dotazy :

  1. Je veterinární lékař nějak pojištěn nebo zabezpečen ze strany KVL? Pochopitelně předpokládám, že absolutně nijak, protože povinni být pojištěni jsme zejména my, kdybychom jakoukoli škodu v souvislosti s výkonem našeho povolání způsobili chovateli. Ale pokud se jakákoliv škoda stane nám, nemáme-li vlastní pojištění auta proti odcizení (včetně odcizených věcí z auta) nikoho to dále nejspíš nezajímá.

  2. Vzhledem ke škodě, kterou momentálně mám a dostala mě do nepříjemné finanční situace (nejspíš budu muset pořídit též jiné auto, protože na kole to doopravdy nejde a čekat rok, že ho někde najdou ve stavu, kdy bude stejně do šrotu), se dotazuji, zda existuje na KVL nějaký fond na podobné situace (povodně či jiná nepředvídatelná situace), z něhož bych mohl buď získat nějakou náhradu ( i o tom ale velice silně pochybuji) nebo alespoň půjčku na měsíční splátky v pro mě nejnutnější výši. Např. na pořízení jiného auta (samozřejmě ne nového, to je na obvod víc než škoda) nebo, abych mohl splácet distributorům faktury za léčiva atd.

  3. Vzhledem ke ztrátě věcí, které procházejí mým účetnictvím( zejména veterinární léčiva v ceně přes 17 000Kč) nyní přesně nevím, jakým způsobem a kde hodnotu věcí někde odepsat nebo připsat. Ze skladu léčiv (inventura k 31.12. ?), z příjmů nebo nikde, když je vlastně dále už nemohu prodat?

Na tyto dotazy bude asi lepší odpovědět obecně v časopise ( třeba se to jednou bude hodit i někomu dalšímu, ač to nikomu nepřeji), ale uvítám od Vás i stručnou informaci na můj email.

Současně mám ještě tuto prosbu. Protože nevím, zda šlo o zcela náhodné odcizení někým, kdo jen potřeboval někam dojet, nebo zda šlo o cílenou předem naplánovanou akci, kdy pachatel věděl, co v autě kromě osobních věcí je, prosím, kdyby někdo neznámý někomu z kolegů nabízel

na prodej veterinární léčiva či nástroje nebo kdyby nějaký veterinář zjistil, že se u některého chovatele hlavně skotu objevila léčiva , která nepocházejí od něho, zda by byli tak laskaví a upozornili místní policii, že tyto věci mohou pocházet z trestné činnosti. A současně, aby o tom informovali KVL Přeci jen může dojít k zneužití mých dokladů, razítka, veterinárních tiskopisů, samozřejmě některých léčiv ( zklidňující přípravky, ATB, hormony, většina věcí je jen na předpis), stříkačky, jehly, ostré nástroje atd. Samozřejmě, kdyby se cokoliv našlo ( auto, věci z auta), ihned bych Vás informoval.

Děkuji za jakékoliv informace či pomoc (třeba i jen morální ).

A nyní krátké odpovědi na otázky:

V minulých dnech se mi dostal do rukou výše uvedený dopis o nesnadném životě praktického vet. lékaře. Řekla bych, že to mohl být kdokoli z nás, kdo z jakýchkoli důvodů nemá uzavřené pojištění majetku a utrpěl majetkovou ztrátu, krádež auta, včetně osobních dokladů, osobních věcí, zásob léčivatd.. Věřím, že taková ztráta je velmi nepříjemná. Je lépe jí předcházet lepším zajištěním majetku, pojištěním,neponechávání osobních věcí ve vozidlech, zejména ne dokladů, peněz a cenností, které jsou v autě velmi špatně zajištěné. Snad pro některé z vás bude tento případ ponaučením. Nešťastníkovi v tomto případě už nic neporadím, v tomto případě je na radu z mého oboru již příliš pozdě.

Zdena Hanelová

Ano máme v rozpočtu v kapitole Péče o čl. základnu podkapitolu sociální výpomoc a každý, kdo se dostane do problémů může požádat o fin.výpomoc formou půjčky.
V případě tohoto kolegy, který nechce být jmenován, je reálná bezúročná půjčka. Nevratná finanční částka při ztrátě auta není prioritou při sociální výpomoci.
K tomuto účelu by každý měl mít auto pojištěno.

Radomír Mráček

Především předpokládám, že přesto, že dotaz se týká účetnictví vede ve skutečnosti tazatel daňovou evidenci. Pokud tedy veterinární léčiva byla dodavatelům zaplacena, jedná se o daňový výdaj v okamžiku jejich uhrazení a ze skladu léčiv budou odepsána na základě seznamu předanému policii.

Obecně situaci řeší §24 odst. (2) písm. l. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů dle kterého jsou výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů také škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem. Upřesnění lze nalézt v pokynu D-300 Ministerstva financí, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů v bodě 29., kde je uvedeno, že škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem jsou daňovými výdaji u poplatníků vedoucích daňovou evidenci pouze za předpokladu, že nebyly již jako daňové výdaje uplatněny, a to ani v předchozích zdaňovacích obdobích.

František Elis