Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odhalení podvodných veterinářů na Britských ostrovech

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Jan Bernardy

Kriminální energie mezi veterináři ve světě

… MVDr. Milan Snášil a MVDr. Jan Bernardy

 

Odhalení podvodných veterinářů na Britských ostrovech a profesní karta opět ve hře na schůzi statutárních orgánů v Bruselu.

Schůzka států pověřených schvalováním vstupu veterinárních lékařů do oboru (Statutory Body – statutární orgány) proběhla jako souběžná akce výroční valné hromady Federace veterinářů Evropy.

Schůzky se zúčastnila kromě zástupců evropských samosprávných organizací i Sophie Maletras, zástupce Evropské komise, odpovědné za směrnici 2006/123/EC o službách (v ČR vtělené do zákona 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb). Pro veterinární komory a asociace ze směrnice vyplývá povinnost účastnit se na systému IMI a umožnit elektronické registrace odkudkoli. Usnadnění digitálních registrací na druhé straně umožňuje falšování dokumentů a zhoršení ochrany spotřebitelů.

O zkušenostech s podvodnými registracemi hovořila Christina Fraser, vedoucí registračního oddělení britské Královské koleje veterinárních lékařů (RCVS).

Mezi dokumenty požadované pro registraci patří osobní identifikace, doklad o veterinárním vzdělání a potvrzení ze země původu o „zachovalosti“ neboli profesní bezúhonnosti. Během posledních let bylo odhaleno několik podvodů – případ Oakes je reprezentantem typu podvodů, kdy se osoba s paraveterinárním vzděláním vydává za veterináře (v tomto případě osteopat z Austrálie), případ Neméth je osoba padělající potvrzení od evropské organizace země původu apod. Podobné případy v rámci EU řeší systém IMI, který umožňuje komunikaci autorit. U nás bylo tímto systémem např. vyvráceno tvrzení o členství v dánské organizaci, které je v současnosti řešeno revizní komisí.

Během posledních let bylo odhaleno několik podvodů

Zástupkyně komise konstatovala malý zájem o on-line registraci ve veterinárním oboru a zmínila použití profesní karty. Plastiková karta s údaji o vlastníkovi by měla být vydávána na vyžádání a napojena na výše zmíněnou IMI databázi, dostupnou autoritám. Data, která by měla být obsažena v paměti, a podoba karty však stále nejsou blíže určeny. Měla by usnadnit registraci v další členské zemi a rovněž orientaci zákazníkům o profesní příslušnosti držitele karty. Zájem o ní by mohli mít především neveterinární obory – např. často cestující profesionální průvodci, ale i veterinární lékaři pracující a cestující přes hranice.

Na hostující veterináře se zaměřila závěrečná diskuse, zda při soustavné práci na území dvou států musí být členy obou komor a vozit obojí léky registrované na území daného státu. Závěr, jakkoliv nebyl jednoznačný, vyzněl v nesmyslnost takových požadavků. Cílem směrnice je usnadnit pohyb služeb v rámci evropského prostoru.

 
Z Bruselu
Jan Bernardy