Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odlišný doktorský titul by byl jasný

Odlišný doktorský titul by byl jasný

Pana rektora se v mém článku z dubnového čísla dotkla poznámka o absolventech z hygienických fakult. Samozřejmě pohled praktického veterináře a představitele školy na toto téma bude jiný. Ale já nezastupuji jen svůj názor, vyjádřený nesouhlasem s udělováním totožných osvědčení hygienikům jako absolventům z FVL. S tímto problémem se na mne obrátili další kolegové z praxe, ale dokonce je to názor i mnoha současných studentů. Každým rokem stoupá počet žadatelů o udělení osvědčení, tzv. licence absolventům z FVHE, to je reálná skutečnost, nikoliv nepravdivý údaj. (od roku 2003 již dostalo licenci 30 absolventů FVHE, z toho 5 za první 4 měsíce 2006). Takže asi bychom se opravdu měli zamyslet nad uplatněním absolventů z rozdílných? fakult. Myslím si, že škola by měla naslouchat praxi a vycházet vstříc také svým studentům.

Kdyby se vedení školy snažilo prosadit absolutorium hygieny s mírně odlišným doktorským titulem (např. MHDr.), bylo by každému jasné, co je náplní budoucí práce jednotlivých absolventů. Naše škola se tak mohla stát jediným producentem kvalifikovaných odborníků pro potravinářský průmysl a státní správu v celé Evropě. Jenže opět jsme původně dobrou myšlenku utopili a šli jednodušší cestou. Napravíme to a nebo za čas budou soukromé praxe otvírat i naši farmaceuti s tím, že jsou také absolventi veterinární univerzity. A co budoucí bakaláři a magistři atd.

MVDr. Jana Součková