Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlasy z komorového semináře: Kurz medicíny drobných savců

  Časopis Zvěrokruh 4/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Robert Just

Sedmidenní, čtyřvíkendový kurz v hotelu Atlantis v Rozdrojovicích

 

V lednu až březnu letošního roku proběhl v hotelu Atlantis v Rozdrojovicích čtyřvíkendový, celkem sedmidenní kurz medicíny drobných savců pořádaný KVL. Účast byla hojná, zájemci byli ponejvíce z řad dámské části veterinárního stavu, a to s nízkým věkovým průměrem. Nicméně i přítomnost nás, o něco starších ročníků dokládá vzrůstající důležitost tohoto veterinárního oboru. Kdo má ordinaci ve velkém městě, a zvláště na sídlišti, určitě tato slova potvrdí. Za dob našich studií byla tato disciplína v plenkách a seminář lze proto brát jako příležitost mezeru ve vzdělání doplnit.

Hlavním cílem kurzu nebylo vytvořit armádu specialistů na drobné savce, ale spíše přehledně projít problematiku medicíny jednotlivých druhů. Zmíněny však byly i oblasti a poznatky z tohoto veterinárního odvětví určené pro kolegy a kolegyně zabývající se touto problematikou hlouběji.

Za dob našich studií byla tato disciplína v plenkách

Pozornost byla věnována fretce, králíkovi, morčeti, potkanovi, křečkovi, činčile, osmákovi, psounovi a okrajově i dalším. Přednášející systematicky prošli anatomii, klinické vyšetření, fixaci a manipulaci, odběry krve a dalších vzorků, aplikaci léčiv a infuzní terapii. Postupně se věnovali onemocnění dýchacího, trávicího a močového aparátu, gynekologii, endokrinologii, onkologii, stomatologii, kardiologii a dermatologii. Dále se probíraly zobrazovací techniky, anestezie, chirurgie, akutní stavy a intenzivní péče. Vše bylo doplněno interaktivní částí a prezentací klinických případů. Seminář byl zakončen celkovým shrnutím a obecnými principy přístupu k pacientovi.

Velké poděkování patří hlavním přednášejícím Vladimíru Jeklovi a Karlu Hauptmanovi, ale také AnAndree Minárikové a organizátorům celé akce. Přednášky byly na velmi dobré úrovni a pečlivě připravené, během výkladu nebyl žádný problém se na cokoliv zeptat, a i o přestávkách oba kolegové ochotně odpovídali na otázky týkající se aktuálních případů z našich praxí.

Některá vyšetření, výkony a terapeutické postupy budou patrně vždy určeny pro užší část klientely,

 

morče nebo křečka si majitelé často vybírají pro jejich chovatelskou a finanční nenáročnost. Nelze tedy očekávat, že např. CT a MRI se stanou rutinní vyšetřovací metodou. U řady malých pacientů bývá problém domluvit i jednoduchý chirurgický výkon. Na druhé straně je chybou nás, veterinárních lékařů, pokud kvalitní ošetření nenabídneme,

 

protože chovatelů ochotných do drobných savců investovat dlouhodobě přibývá. Často klient z úst veterináře slyší, že léčit tato malá zvířata nemá cenu. V mnoha praxích se zbytečně opakují staré, zažité postupy, často chybné, a také dochází ke špatnému odhadu ochoty majitele financovat ošetření. Pokud v takovém případě kvalitní diagnostiku a terapii nenabídneme, klient se o existenci těchto léčebných možností buď nedozví, nebo odchází na jiné pracoviště.

Z vlastní čerstvé zkušenosti mohu potvrdit, že investice vložená do kurzu medicíny drobných savců měla velmi rychlou návratnost a pro naši praxi byla velkým přínosem.

 
Robert Just