Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlédnutí za letošním sněmem

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Z činnosti komory

Josef Umlášek

Sněm v Mikulově objektivem kamery zaznamenali Luboš Borkovec, Edita Jelínková a Radka Vaňousová

 

Již je to rok, co jsem psal svůj pohled na minulý sněm. Tehdy jsem byl mírně rozladěn z úrovně jednání. Ne, jak byl sněm připraven a organizován, ale z přístupu nás členů k jednání sněmu. Letos jsem odjížděl ze sněmu s příjemnějšími pocity, a to nejen z důvodu příjemné hladinky alkoholu v krvi. Na sněm jsem jel s obavami. Zdálo se mi, že výměna názorů mezi členy petičního výboru a částí představenstva nepovede ke konstruktivnímu průběhu sněmu, ale k další polarizaci názorů mezi členy Komory, ze které bude těžit maximálně laická veřejnost v čele se zemědělskou lobby.

Moje obavy nerozptýlilo ani páteční setkání části představenstva s předsedy okresních sdružení.

Kromě praktických rad ohledně předkládání finančních požadavků do rozpočtu, pravidel pro předávání dokladů k proplacení a představení návrhu ekonomické komise na změnu fungování v této oblasti komory, byly diskutovány i citlivější témata – účelnost vynaložených nákladů Komory v minulém roce, tříbení názorů na tvořící se nový veterinární zákon, hlavně v oblasti spektra úkonů, které by mohli provádět proškolení laikové.

U všech jsem cítil snahu po nalezení konsenzu

S tím souvisí riziko volnějšího nakládání s léky, především s antibiotiky. Obavy veterinárního stavu o ztrátu části úkonů se projevily v bohaté diskusi. Ta se dala zvládnout v menším počtu účastníků pátečního setkání, ale v násobném počtu účastníků sněmu v sobotu by se tento trend těžko uřídil.

O to příjemnější pro mne byl průběh jednání vlastního sněmu. Velký dík za kultivovaný průběh sněmu patří především osvědčenému moderátorovi jednání, prezidentovi Komory, předkladatelům návrhů na změny řádů, ale i zástupcům petičního výboru a připomínkujícím členům. Diskusní příspěvky byly vesměs věcné a délkou nepřekračující dohodnutou délku. U všech jsem cítil snahu po nalezení konsenzu při vytváření vlastních komorových pravidel a také touhu po jednotě při deklarování priorit Komory v dalších jednáních se zástupci výkonné i zákonodárné moci státu.

 

O zvládnutí jednání svědčí i fakt, že byl dodržen časový harmonogram, na což nebýváme zvyklí a mnozí jsme museli řešit problém, jak vyplnit čas do začátku sobotního rautu.

V mém ohlédnutí jsem se nechtěl probírat jednotlivými body jednání, ale vyjádřit pocit z jednání sněmu. A ten byl letos příznivější než v mnoha minulých sněmech. Na mém kladném vnímání se určitě podílela i dobrá organizace sněmu a příjemné prostředí mikulovského hotelu Galant. Dobře zvládnutý byl také raut, oběd i drobné odpolední občerstvení. Samozřejmě drobné výhrady se vždy najdou, ale z tváří účastníků bylo znát, že tělesné potřeby byly včas a v hojnosti uspokojeny.

Doufám, že ohlédnutí za mezidobím na dalším sněmu bude alespoň tak příznivé, jako je ohlédnutí za letošním sněmem.

 
Umlášek Josef