Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlédnutí za oftalmokurzem…

  Časopis Zvěrokruh 5/2015
     Pro praxi

Lumír Kešoh

Obliba kurzů pořádaných KVL ČR nepřestává

 

Začátkem roku 2015 proběhl v učebnách VFU 2. ročník oft almologického kurzu, pořádaného KVL ČR. Na přípravu dohlíželo bedlivé oko dr. Beránka, který podle hesla víc hlav, víc rozumu, pozval ke spolupráci i doc. Trbolovou z Košic, dr. Gbelce a dr. Zavadilovou z Prahy. Při zajišťování materiálu pro praktická cvičení jsme měli oči navrch hlavy, nakonec nám ale byla dobrá každá hlava. Ještěže už neplatí – oko za oko, zub za zub. Nakonec jsme ale vše zvládli a oči nám jiskřily očekáváním, co nového uvidíme.

Na semináři byla hlava na hlavě a všem zářily oči v očekávání, co lze okoukat nového v oční medicíně. Ani dvě oči navíc v podobě speciálních brýlí nám nezabránily, aby se nám ke konci celého kurzu nezatmívalo před očima a netočily hlavy. Oko do duše okno a věřte, že jsme v průběhu sedmi víkendových dní pohlédli do hodně duší a otevřeli mnohá ok(n)a. Účastníci kurzu již vědí, že není vhodné zavírat oči před problémy a mít víčka otevřená novým metodám a nápadům, aby našim pacientům zářily oči štěstím a zdravím.

Při závěrečném ohlédnutí za proběhlým kurzem nezůstalo jedno oko suché a účastníci kurzu se rozjeli vstříc zářným zítřkům svých oft almologických praxí.

 

 

 
Lumír Kešoh,
přímý účastník kurzu 2015