Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlédnutí za seminářem Malí přežvýkavci ve veterinární praxi

  Časopis Zvěrokruh 7/2015
     Informace – zprávy – výzvy

Jan Šterc

Víkendové semináře jsou pro veterináře stále oblíbenější

V sobotu 13. června se uskutečnil v příjemném prostředí hotelu Atlantis v Rozdrojovicích u Brna seminář Malí přežvýkavci ve veterinární praxi.

Hlavní přednášející byla dr. Zuzana Bessonová se Slovenska. Ve svých rozsáhlých přednáškách shrnula přehledně fyziologické zvláštnosti ovcí a koz ve vztahu k jejich zdravotním problémům. Vyčerpávajícím způsobem popsala zdravotní problematiku malých přežvýkavců a nejčastěji se vyskytující onemocnění těchto zvířat včetně možností jejich léčby a prevence. Na jejich přednáškách byla skvělá skutečnost, že vše bylo podáváno přehledně a v souvislostech. Z vystoupení dr. Bessonové bylo zřejmé, že je skutečnou odbornicí v tomto oboru a má bohaté praktické zkušenosti.

Po přednáškách paní doktorky následovaly přednášky dr. Šterce a dr. Zajíce. Dr. Šterc ve svých přednáškách shrnul možnosti anestezie malých přežvýkavců a popsal postup při provádění vybraných chirurgických zákroků. Dr. Zajíc se ve své přednášce zabýval problematikou reprodukce ovcí a koz. Pojednal o fyziologických zvláštnostech reprodukčního cyklu a možnostech jeho ovlivnění. Věnoval se problematice normálního a komplikovaného porodu a zdravotním problémům souvisejícím s puerperiem.

Seminář ukázal, že zdravotní problematika malých přežvýkavců je zajímavou oblastí veterinární medicíny a že specializace v této oblasti může být významným přínosem pro veterinární praxi i chovatelskou veřejnost.

A může být i významnou příležitostí pro uplatnění mnoha kolegů. Na závěr bych si dovolil poděkovat sekretariátu KVL ČR za výbornou organizaci semináře.

 

… momentky ze semináře okem kamery

 

Jan Šterc