Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Okresní sdružení KVL Šumperk a Jeseník zasedalo

  Informace – zprávy – výzvy

Miroslav Vitásek

Spojení příjemného s užitečným

… chtělo by to více a častěji

 

Zasedání zahájil a řídil předseda OS KVL MVDr. Alois Frank, který přivítal přítomné a seznámil je s programem.

Jako první vystoupil zástupce fi rmy Pharmagal MVDr. Miroslav Šurik, který připomněl portfolio fi rmy a vyzdvihl přípravek Galces plus ve formě klinického balení za výhodnou cenu.

MVDr. Miloslav Němec, zástupce Okresního inspektorátu SVS, se věnoval nákazové situaci a novele veterinárního zákona.

Z nákaz rozebral podrobně situaci katarální horečky, dále nového horečnatého onemocnění Schmallenbergovy virózy, IBR a Aujeszkyho choroby, která se stává hrozbou nejen u divokých prasat, ale potažmo i loveckých psů. K dané problematice se rozvinula diskuse.

pozval přítomné na sněm KVL, na Středoevropský veterinární sněm v Brně a na Vetfair Hradec Králové

Dále se zabýval Metodikou kontroly zdraví a novelou veterinárního zákona. Zdůraznil zde nutnost podání žádosti privátními veterináři na státní správu k provádění určitých úkonů včetně vyšetřování zvířat, která poranila člověka. Prezident KVL ČR MVDr. Ondřej Rychlík se zabýval novelou veterinárního zákona, zdůraznil změny oproti minulému znění. Dále pozval přítomné na sněm KVL, na Středoevropský veterinární sněm v Brně a na Vetfair Hradec Králové.

Odborný program zahájila přednáškou o novinkách v parazitologii malých i velkých zvířat prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc. Zmínila zejména kryptosporidiózu a kokcidiózu telat, neosporózu a ostertagiózu skotu včetně dalších hlístic vyvolávajících parazitární gastroenteritidu. Dále podrobně rozebrala zásady odčervování.

… všichni měli co říci. Hosté, prezident i přednášející

Pokračovala přehledem parazitóz koz včetně doporučeného navýšení dávek antiparazitik, parazitóz velbloudovitých – lamy, alpaky, velbloudi. Ke konci přednášky se prof. Svobodová zmínila o nemocech přenášených vektory, o borelióze, nemoci z kočičího škrábnutí a dirofi larióze psů a koček jak formě srdeční, tak podkožní.

Přednáškou pokračoval v programu zasedání prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., který téměř v hodinové přednášce doplněné diapozitivy prezentoval zajímavé dermatologické kazuistiky, např. papilomatózu psů, infekce Mikrospórum canis, trichofytózu, onychofytózu a spoustu dalších.

Na závěr zasedání se rozvinula bohatá diskuse k přednášeným tématům.

 
Zapsal
Miroslav Vitásek