Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Omluva

Omluva

Redakce se omlouvá panu rektorovi za formální chybu, které se dopustila ve Zvěrokruhu číslo 4.

Na titulní straně jsme nedopatřením uvedli chybné znění křestního jména rektora.

Správná verze je prof. Vladimír Večerek, rektor VFU.

Pan rektor Večerek se ohradil také proti redakčnímu zkrácení své výpovědi v článku “Politice se vyhneme”. Jednalo se o odpověď na otázku, zda absolventi hygieny mohou vykonávat práci klinického vet. lékaře a zda pro ni mají dostatečnou kvalifikaci.

V článku uvedená odpověď zní takto: “Absolventi Fakulty hygieny mají prohloubené vzdělání ve veterinární hygieně a ekologii, v klinické výuce mají např. shodný rozsah s absolventy FVL, zejména v klinických předmětech.”

Rektorova přesná odpověď zní takto: “Absolventi Fakulty veterinární hygieny a ekologie mají prohloubené vzdělání ve veterinární hygieně a ekologii, v klinické výuce mají např. shodný rozsah s absolventy FVL, zejména v klinických předmětech Choroby přežvýkavců, Choroby prasat, Choroby drůbeže a ptactva a Nákazy zvířat.”

Z prostorových důvodů jsme nuceni delší výpovědi redakčně krátit.

Panem rektorem jmenované předměty jsou “klinickými předměty”, takže podle našeho názoru smysl výpovědi se nezměnil.

Protože však téma “dvou systémů studia pro jedno uplatnění”, o kterém jsme psali v dubnovém Zvěrokruhu, stále vyvolává diskuze mezi klinickými veterinárními lékaři v praxi, přinášíme i jejich názory, shrnuté v článku MVDr. Jany Součkové.

Pavla Hobstová