Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Omluva Redakční rady

  Z REDAKČNÍ POŠTY

 

Redakční rada se čtenářům velmi omlouvá za zveřejnění nedůstojných a invektivy obsahujících příspěvků. Za obsah příspěvku zodpovídá autor, redakční rada by měla jen dbát, aby nebyly vulgární, lživé a zavádějící. Aby nebyla redakční rada nebo představenstvo opět nařčeno z cenzury, nejsou u příspěvků navíc tentokrát provedeny ani jazykové korektury.