Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

On-line formuláře a jejich záludnosti

  Pro praxi

Milan Malena

Jak se správně vypořádat s nezbytnou administrativou

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

v období odesílání hlášení na Státní veterinární správu se na nás obracíte s dotazy ohledně hlášení počtu zvířat vyšetřených na vzteklinu v souvislosti s poraněním člověka. Většina těchto dotazů se týká způsobu podávání hlášení, vyplňování on-line formuláře a specifi ckého ověřovacího kódu, který je potřeba do formuláře vyplnit, aby bylo hlášení přijato. Dovolte mně proto, abych zde shrnul všechna nezbytná fakta ke komunikaci mezi Státní veterinární správou a soukromými veterinárními lékaři.

Systém elektronické komunikace, který jsme v roce 2012 nastavili, zahrnuje identifi kační údaje, prostřednictvím kterých můžeme jednoznačně určit, který veterinární lékař s námi komunikuje (podává hlášení). Mezi tyto údaje patří registrační číslo Komory veterinárních lékařů ČR (dále jen „Komora“) a zejména ověřovací kód. Protože číslo Komory je údaj, ke kterému má přístup široká veřejnost, nelze ho využít k jednoznačné identifi kaci. Proto je nezbytné identifi kovat se současně zmíněným ověřovacím kódem, který je pro každého z vás jedinečný. Tento kód, který byl pro každého schváleného soukromého veterinárního lékaře vygenerován, naleznete na dokladu o schválení, který vám vydala místně příslušná krajská veterinární správa Státní veterinární správy.

A teď podrobněji k vlastnímu hlášení počtu zvířat vyšetřených na vzteklinu. Hlášení je nutné podávat výlučně formou elektronického formuláře v pdf formátu, který je k dispozici na webových stránkách Státní veterinární správy pod odkazem formuláře ke stažení – soukromí veterinární lékaři – počet vyšetření na vzteklinu. Po otevření tohoto formuláře prosím vyplňte všechny vyžadované údaje včetně čísla Komory a ověřovacího kódu a klikněte na „odeslat on-line“. V případě, že byl formulář správně vyplněn, přijde vám obratem e-mailem potvrzení o přijetí. Pro práci s formulářem, respektive s webovými stránkami Státní veterinární správy použijte prosím jiný internetový prohlížeč než Internet explorer, např. Mozilla fi refox nebo Opera, protože při použití Internet exploreru se vám stránky a jejich obsah nemusí zobrazit správně a úplně. Pokud budete postupovat podle výše zmíněných kroků, hlášení bude přijato do systému. Ještě jednou připomínám, že hlášení je nutno posílat výlučně touto formou, tedy ani e-mailem, telefonicky nebo písemně. Děkuji vám za spolupráci a ve vaší náročné práci vám přeji mnoho dalších úspěchů.

S pozdravem

 
Milan Malena,
ústřední ředitel Státní veterinární správy