Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opět v Bruselu

Opět v Bruselu

První jednací den probíhala jednání čtyř sekcí FVE, z nichž obsazuje ČR podle programu a počtu členů delegace dvě až čtyři sekce.

Na programu sekce UEVP – praktických lékařů bylo několik významných bodů, o kterých bude podrobně pojednáno ve zvláštním příspěvku dr. Kyllara. Jednalo se zejména o navržené bodové hodnocení postgraduálního vzdělávání, např. 1 CE bod za návštěvu konference. Zároveň je do celkového výpočtu zahrnuta ověřitelnost poskytnutých informací – za doklad o účasti 1 CE bod, za vysvědčení z ověření získaných znalostí 2 CE body, za národní diplom 3 CE body atd., dále přišel představit Zdravotní plán zvířat (Common Animal Health Plan – C. A. P. H.) zástupce komise EU pro zdraví (DG Sanco) pan Eric Martin. Zde získal připravený program hodinové zpoždění díky bohaté diskusi – znáte veterináře.

Program akreditace středních veterinárních škol představila Libby Earlová, sekretářka akreditačního výboru ACOVENE, která rovněž diskutovala o roli veterinárního středního personálu pod dohledem veterináře.

Transport zvířat a především otázku, zda se mají veterináři připojit k některým ochranářům, kritizujícím podmínky transportu, přišel otevřít A. Rabitsch.

Problematika používání antibiotik a společnost Evropského

odpovědného použití léčiv v zemědělství a rovněž projevy sarkomu po vakcinaci koček byla diskutována místo časně odpoledne až v podvečer. Poté ještě přišly na řadu odpolední body programu, jako jsou Euralia zprávy – lobbiistické společnosti pracující pro UEVP a FVE a nakonec výše příspěvků na příští rok a drobné diskusní příspěvky jako místo schůzí v roce 2008 apod.

Sekce veterinářů ve výzkumu, školství a průmyslu volila nové členy svého vedení, neboť první volební období tohoto orgánu právě uplynulo. Členové usoudili, že dosavadní předsednictvo se osvědčilo a potvrdili jejich funkce i nadále na dvouleté volební období.

Sekce po projednání zápisu z minulé schůze, která se konala v červnu v Krakově, zahájila diskusi projednáním návrhu nové evropské směrnice, omezující použití laboratorních zvířat, a rozhodla se vypracovat vlastní poziční dokument, který vyjádří obavy, že přílišným zpřísněním podmínek bude dosaženo pouze toho, že se pokusy přesunou do poboček firem v Asii a Africe a nastane odliv pracovních míst v tomto oboru.

Dále byl diskutován program Extramurálního studia – programu pro studenty veterinárních škol, umožňujícího získat podporu až 800 EUR na pobyt ve výrobních firmách, aby se mohli seznámit s prostředím vývoje a výroby veterinárních léčiv.

Jednání sekce navštívil i prezident FVE Walter Winding, který se pokusil seznámit přítomné se svým projektem One health,

Jedno zdraví, spojující veterinární a humánní lékaře při péči o zdraví lidí – z naší veterinární strany jde především o maso bez reziduí a welfare jatečných zvířat; děkan veterinární fakulty v Lublani Milan Pogačnik a posléze další přítomní akademici otevřeli problematiku evaluovaných a neevaluovaných škol. Walter Winding konstatoval, že se evaluace změní na akreditační řízení podle SOP, který odsouhlasily obě strany EAEVE – tzv. Klub děkanů veterinárních fakult a FVE. Celým procesem evaluace-akreditace není údajně nadšená evropská komise pro volný obchod a služby (DG Internsal Market & Services), neboť je považuje za omezující volnou soutěž. S ohledem na tyto a jiné námitky by měla být akreditace uzákoněna, aby měla patřičnou váhu. Připomínám, že naše alma mater evaluaci obhájila již podruhé po sobě a současný prezident Klubu děkanů EAEVE Marcel Wanner naši školu považuje za velmi dobře organizovanou a vybavenou pro výuku veterinárních lékařů.

Zástupce francouzského Syndikátu veterinárních lékařů (jakési veterinární odbory), který zastupoval veterináře-vysokoškolské pedagogy, Prof. Pellerin, patolog z fakulty v Nanntes, sdělil, že francouzský ministr zemědělství rozhodl, že každý student veterinární fakulty ve Francii musí strávit alespoň šest týdnů na praxi v zahraničí, a tím získá nárok na cca 300 EUR příspěvku na pobyt ve zvolených zahraničních praxích. Zástupkyně studentské veterinární organizace, předsedkyně Kirsten Bayer Andersenová, byla t. č. na schůzi této organizace IVSA v Malajsii.

Na závěr byly diskutovány otázky neplatících členů a výše příspěvků pro příští rok a stanovisko EVERI ke zbývajícím otázkám, o kterých jako člen valné hromady FVE bude druhý den hlasovat – např. přijetí Albánie za pozorovatele.

MVDr. Bernardy