Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Oprava

  Časopis Zvěrokruh 8/2014
     Společenská rubrika

 

OPRAVA

Vážení čtenáři,

V čísle 7, na straně 21, SPOLEČENSKÁ RUBRIKA SERIÁL, byly pod oběma černobílými fotografi emi Dechovky VŠV nedopatřením umístěny legendy popisující jiné hudební těleso. Tímto se všem našim čtenářům omlouváme. Správné znění legendy zveřejňujeme níže:

Obr. 1

První veřejné vystoupení Dechovky VŠV v roce 1949.

Kapelu vede (s dirigentským žezlem) student František Čech.

V pozadí staré budovy klinik. Dnes tu stojí pavilon akademika Antonína Klobouka.

Obr. 2

Skupinová fotografi e Dechovky VŠV z roku 1953.

Stejnokroje byly pouze improvizované, nicméně nadšení bylo obrovské. Kapelník Standa Zajíček s dirigentským žezlem stojí vlevo od bubnu.