Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opravte si osobní údaje

Opravte si osobní údaje

KVL ČR má ze zákona povinnost shromažďovat údaje o svých členech. Členové KVL ČR jsou povinni nahlásit Komoře každou změnu ve svých údajích. Na webových stránkách Komory je umístěna databáze členů KVL ČR v souladu se zněním zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V praxi to znamená, že pokud člen Komory doposud neudělil komoře souhlas s poskytováním svých osobních údajů nebo nechce, aby Komora jeho údaje poskytovala třetím osobám, bude v databázi členů na webu uvedeno pouze jeho jméno a příjmení s poznámkou ”Litujeme. Tato osoba neposkytla KVL ČR souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů”. Pokud se člen Komory rozhodne udělit souhlas s poskytnutím svých údajů má na výběr ze 4 možností:

1. Souhlasím se zpracováním svých shora uvedených osobních údajů za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách Komory veterinárních lékařů České republiky www.vetkom.cz.

V praxi to znamená, že budou zveřejněny všechny údaje uvedené ve formuláři.

2. Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů jen v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní údaje provozovny, příslušnost k okresnímu sdružení za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách Komory veterinárních lékařů České republiky www.vetkom.cz.

V praxi to znamená, že budou zveřejněny pouze všechny údaje uvedené ve formuláři v sekci ”Kontaktní údaje – Ordinace”.

3. Souhlasím se zpracováním svých shora uvedených osobních údajů za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách Komory veterinárních lékařů České republiky www.vetkom.cz a dále za účelem jejich úplatného poskytování ke komerčním účelům třetím osobám, podnikajícím v oblastech souvisejících s výkonem veterinární, léčebné a preventivní činnosti (zejm. pro farmaceutické firmy, firmy obchodující s veterinárními přístroji a nástroji a jinými potřebami pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti).

V praxi to znamená, že budou zveřejněny všechny údaje uvedené ve formuláři.

4. Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů jen v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní údaje provozovny, příslušnost k okresnímu sdružení za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách Komory veterinárních lékařů České republiky www.vetkom.cz a dále za účelem jejich úplatného poskytování ke komerčním účelům třetím osobám, podnikajícím v oblastech souvisejících s výkonem veterinární, léčebné a preventivní činnosti (zejm. pro farmaceutické firmy, firmy obchodující s veterinárními přístroji a nástroji a jinými potřebami pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti).

V praxi to znamená, že budou zveřejněny pouze všechny údaje uvedené ve formuláři v sekci ”Kontaktní údaje – Ordinace”.

Formulář k opravě osobních údajů naleznete v Menu > Formuláře > Osobní údaje > Upravit údaje o členu KVL ČR.

Nejčastějším problémem s opravou osobních údajů bývá nemožnost se přihlásit do webového formuláře. Chyba je způsobena v zadávání svého registračního čísla. Někteří členové mají reg. číslo přiděleno např. ve tvaru ”0111”, pokud ho takto zapíší, systém zahlásí chybu – nedostanou se do formuláře. Reg. číslo je potřeba zadávat ve tvaru ”111” – tedy bez 0 na začátku!

Postup opravy těchto údajů je následující: Vyplněný formulář se odešle mailem na sekretariát pí. Ševčíkové (matrikářce), ta opraví tyto údaje v matrice, následně pak odešle tyto údaje administrátorovi webových stránek k aktualizaci. Tato aktualizace se provádí v intervalech cca 7 až 30 dní. Schéma systému oprav naleznete též na webových stránkách: Menu > Nápověda > Schéma postupu při úpravě údajů o členu KVL ČR.

Členové, kteří již poskytli svůj souhlas, si mohou ke svým údajů přidat tzv. ”Rozšířené informace”. Zde si sami nezávisle na KVL ČR mohou přidávat a měnit tyto údaje: Zaměření praxe, Ordinační hodiny, Pohotovostní služba, Webová prezentace a Jiné údaje.