Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Bedřich Horák

Společenská rubrika

Se zármutkem v srdci a s nadějí na vzkříšení oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že byl Pánem k sobě povolán náš drahý a milovaný manžel, tatínek, dědeček, tchán, švagr a strýc,

pan

MVDr. Bedřich Horák

Zesnul náhle ve středu 4. dubna 2012 ve věku 64 let.

S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili v sobotu 14. dubna 2012 ve 14.00 hodin v chrámu Páně svatého Jiří v Pivíně.

Po zádušní mši svaté a smutečním obřadu bylo tělo našeho drahého zesnulého uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Zarmoucená rodina