Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. František Fejfar; Michaela Hájková

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
     Společenská rubrika
 

S bolestí v srdci oznamujeme
všem příbuzným, přátelům
a známým,
že nás dne 11. prosince navždy
opustil ve věku 79 let

MVDr. František Fejfar

S drahým zesnulým jsme se
rozloučili ve čtvrtek, 19. prosince
při Římskokatolické farnosti
u kostela Sv. Jiljí,
Husova 234/8, 110 00 Praha 1

 

V hlubokém zármutku
oznamujeme všem
příbuzným a známým,
že nás 29. 10. 2013
ve věku 41 let
navždy opustila

Michaela Hájková

/ rozená Váňová /