Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Helena Zvonařová

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     Společenská rubrika
 

S bolestí v srdci oznamujeme všem
přátelům a známým
smutnou zprávu,
že nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, sestra a teta,

paní

MVDr. Helena Zvonařová
rozená Káňová

Zemřela náhle v pátek dne 26. září 2014
ve věku nedožitých 70 let.
S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili
naposledy
v tichosti v kruhu rodinném.

Městečko čp. 114

Jménem pozůstalých:
syn Ondřej Zvonař, syn Jan Zvonař
vnoučata Jan a Kateřina
ostatní příbuzní