Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Ivan Topinka

  Časopis Zvěrokruh 3/2015
     Společenská rubrika
 

Příbuzným, přátelům a známým,
že nás opustil náš milovaný a drahý
manžel, tatínek a dědeček

pan

MVDr. IVAN TOPINKA

praktický veterinární lékař

Zemřel náhle v úterý 9. 12. 2014 ve věku 72 let.

S naším drahým zesnulým jsme se naposledy rozloučili
v úterý 16. 12. 2014 ve 14.00 hodin
v kostele sv. Martina v Nížebohách.

Jménem pozůstalých:
Jaroslava, manželka
Luboš a Věra, syn s manželkou
Terezka a Lucinka, vnučky

Za projevy soustrasti děkujeme.

Komora veterinárních lékařů České republiky