Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Jana Bouřová

  Časopis Zvěrokruh 4/2014
     Společenská rubrika
 

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá manželka,
maminka, dcera, sestra, švagrová a teta

paní
MVDr. Jana Bouřová
rozená Pazderková

Zemřela po těžké nemoci dne 8. ledna 2014
ve věku 30 let.

Rozloučení s drahou zesnulou se konalo
v pátek 10. ledna 2014 ve 14.30 hodin
ve smuteční síni ve Starém Městě.

Za truchlící rodinu
rodina Bouřova a rodina Pazderkova