Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Jana Krucká

  Časopis Zvěrokruh 4/2015
     Společenská rubrika
 

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Ústecký kraj

oznamuje,

že dne 20. února 2015 zemřela
náhle ve věku 68 let bývalá
zaměstnankyně Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj

paní

MVDr. Jana Krucká

Poslední rozloučení se uskutečnilo
v pátek dne 6. března ve 13,00 hod.
v malé obřadní síni Nového
krematoria v Ústí nad Labem – Střekově.

Čest její památce.