Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Jaroslav Sladkovský; MVDr. Libor Liška

Společenská rubrika

Ztichlo navždy srdce zlaté,
zhasl nám Tvých oči svit,
bude se nám, drahý Jaroslave,
bez Tebe tu smutně žit.

Hluboce zarmouceni vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš milovaný, pan

MVDr. Jaroslav Sladkovský

Zemřel po dlouhé nemoci v sobotu
5. listopadu 2011 ve věku 66 let.
Poslední rozloučení s naším drahým zesnulým bylo
ve čtvrtek 10. listopadu 2011
ve 13 hodin v kostele sv. Máří Magdaleny
ve Čkyni.

Jménem pozůstalých zarmoucená rodina

Za projevy soustrasti předem děkujeme

V hlubokém zármutku oznamujeme všem kolegům, že v měsíci červenci 2011 zemřel ve věku nedožitých 57 let

pan
MVDr. Libor Liška,

bytem Broumov č. 87

Čest jeho památce