Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Jiří Škrabal

  Časopis Zvěrokruh 3/2014
     Společenská rubrika
 

S hlubokým zármutkem
oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
že nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek,
dědeček,
bratr, tchán, strýc a bratranec,
pan

MVDr. Jiří Škrabal

Zesnul po krátké těžké nemoci
ve čtvrtek 5. prosince 2013
ve věku 70 let.

S drahým zesnulým jsme se
rozloučili
V PÁTEK 13. PROSINCE
2013 VE 14.00 HODIN
v obřadní síni olomouckého
krematoria.

ZARMOUCENÁ RODINA