Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Jiří Volf

  Časopis Zvěrokruh 6/2014
     Společenská rubrika
 

V hlubokém zármutku
oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
že nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, bratr, tchán, švagr a strýc, pan

MVDr. Jiří Volf

Zemřel po těžké nemoci
v pátek 27. března 2014
ve věku nedožitých 66 let.

S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili
v úterý 1. dubna 2014 ve 14.00 hodin
v kapli sv. Michala na Ruské ulici v Bruntále.
Bruntál, Družební č. 3

Zarmoucená rodina