Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Josef Čapek; Prof. MVDr. Vladimír Benda, DrSc.

Společenská rubrika

Loučím se s Vámi, přátelé milí,
ruky stisk dnes už Vám nemohu dát,
srdce mi dotlouklo, odešly síly,
loučím se se všemi, kdo měl mě rád.

Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil pan

MVDr. JOSEF ČAPEK

Zemřel po delší nemoci v úterý dne 14. května 2013
ve věku 80 let.

Poslední rozloučení se konalo
v pondělí dne 20. května 2013 ve 13 hodin
ve smuteční obřadní síni
v Hradci Králové – Kuklenách.

Hradec Králové 3, Stará Polní 452

Jménem pozůstalých:
Libuše Pečenková
s rodinou

A tak zmizí vše, co znáš,
všecko, co jsme milovali.
J. Wolker

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným a známým,
že nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a strýc, pan

Prof. MVDr. Vladimír Benda, DrSc.

Zemřel po krátké těžké nemoci
ve středu dne 22. května 2013 ve věku nedožitých 69 let.
S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili
v pátek dne 31. května 2013 ve 12.15 hodin
v obřadní síni krematoria v Praze – Motole.
Děkujeme všem, kdo s námi vzpomínkou uctí jeho památku.

Jménem rodiny:
Irena
manželka
Jana a Jiří
dcera s manželem

Praha 6 161 00, Pod karlovarskou silnicí 587/13