Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Josef Filip

Společenská rubrika

Byť se mi dostalo jíti
přes údolí stínu smrti,
nebudu se báti zlého,
nebo.. Ty se mnou jsi…

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům a známým, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán a švagr, pan

MVDr. Josef Filip

Zemřel náhle v úterý dne 20. srpna 2013 ve věku 82 let.

S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili v úterý dne 27. srpna 2013 v obřadní síni Na Hvězdičce v Příbrami.

Jménem pozůstalých
Eva – manželka
Renata a František – dcera s manželem, Miriam a Josef – dcera s manželem Vít a Ivana, Daniel a Hana – vnuci s manželkami, Ondřej, Tomáš – vnuci Tomášek – pravnouček
a ostatní příbuzní