Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Josef Pulkrt

  Časopis Zvěrokruh 3/2014
     Společenská rubrika
 

S bolestí v srdci
oznamujeme všem
příbuzným, přátelům a známým
smutnou zprávu,
že nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček
švagr a strýc,
pan

MVDr. Josef Pulkrt

Králíky 773

Zemřel náhle
ve čtvrtek 23. ledna 2014
ve věku nedožitých 71 let.

S naším drahým zesnulým se
naposledy rozloučili
v pátek 31. ledna 2014 ve 14.00 hodin
ve smuteční obřadní síni
v Králíkách.

Za všechny, kdo jej měli rádi:
manželka Anna
dcera Marcela
vnučka Kateřinka
a ostatní příbuzní.