Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Ladislav Kulíšek; MVDr. Ladislav Šebo

Společenská rubrika

V hlubokém zármutku oznamujeme,
že dne 16. dubna 2011 zemřel
ve věku nedožitých 83 let

pan
MVDr. Ladislav Kulíšek

Poslední rozloučení se konalo ve čtvrtek dne 21. dubna 2011 ve 13.00 hodin
ve smuteční obřadní síni na Ústředním hřbitově ve Znojmě.

Zarmoucená rodina

 

V tichém zármutku oznamujeme,
že dne 30. dubna 2011 zemřel
ve věku 58 let

pan
MVDr. Ladislav Šebo

Smuteční rozloučení se konalo v pondělí
9. května 2011 ve 12.00 hodin
ve velké obřadní síni na Ústředním hřbitově v Plzni.

Zarmoucená rodina