Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Lubomír Voštera

  Časopis Zvěrokruh 4/2014
     Společenská rubrika
 

V hlubokém zármutku oznamujeme
všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek, dědeček, švagr a strýc

pan
MVDr. Lubomír Voštera

Zemřel po dlouhé těžké nemoci
dne 27. února 2014 ve věku 82 let

Rozloučili jsme se s ním
v pátek 7. března 2014 ve 13:15 hodin
v obřadní síni krematoria města Brna,
Jihlavská ulice 1

Brno, Minská 60

manželka Jana a dcera Gabriela s rodinou
jménem veškerého příbuzenstva