Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Lumír Martinů

Společenská rubrika

Dne 22. 04. 1993

zemřel v Plzni můj manžel

MVDr. Lumír Martinů.

Vzpomeňte prosím s námi.

Zuzana Martinů – manželka,

Jakub Martinů – syn