Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Milan Machuta

  Časopis Zvěrokruh 10/2014
     Společenská rubrika
 

Hluboce zarmoucen oznamuji všem příbuzným,
přátelům a známým,
že mne navždy opustil můj milovaný tatínek

pan

MVDr. Milan Machuta

veterinární lékař

Zemřel náhle v pondělí dne 25. srpna 2014 po dlouhé nemoci
ve věku 84 let.
Na vlastní přání byl zesnulý zpopelněn bez obřadu.
Jungmannova 250, Příbram III, 261 01
Jménem příbuzenstva:
Zbyněk
syn
ZA PROJEVY SOUSTRASTI DĚKUJI.