Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Milan Voříšek

  Časopis Zvěrokruh 4/2015
     Společenská rubrika
 

S bolestí v srdci oznamujeme všem
přátelům a známým,
že nás navždy opustil
náš drahý a starostlivý manžel,
tatínek, tchán, dědeček, bratr,
švagr a strýc

pan

MVDr. Milan Voříšek

Zemřel po nerovném boji
s těžkou nemocí
v pátek 13. 3. 2015
ve věku nedožitých 70 let