Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Miroslav Horáček

  Časopis Zvěrokruh 3/2015
     Společenská rubrika
 

V hlubokém zármutku oznamujeme
všem příbuzným,přátelům a známým,
že nás navždy opustil náš drahý

pan

MVDr. Miroslav HORÁČEK

Zemřel po dlouhé nemoci
v neděli dne 1. února 2015 ve věku nedožitých 87 let.

S drahým zesnulým jsme se rozloučili
ve středu 4. února 2015 v 11.00 hodin
na Ústředním hřbitově v Brně.

Brno, Svatopluka Čecha 80, dne 2. února 2015

Jménem zarmoucené rodiny:
dcera Ladislava s rodinou
syn Evžen s rodinou
a ostatní příbuzní