Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Oldřich Burský; MVDr. Rudolf Ernyger

Společenská rubrika
 

Kdo je milován,
není zapomenut

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým smutnou zprávu,
že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček, švagr a strýc,

pan

MVDr. Oldřich Burský

Zemřel v neděli dne 7. července 2013
ve věku nedožitých 80 let.

Na přání drahého zesnulého poslední rozloučení
proběhlo v úzkém rodinném kruhu.
Zarmoucená rodina

Kyjov dne 7. července 2013

Smrt přešla kolem,
Život jde dál,
Rozprostřel závoj protkaný bolem,
v něm ukryt je žal.

S bolestí v srdci oznamujeme všem
příbuzným a známým,
že nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček a strýc,

pan
MVDr. RUDOLF ERNYGER

Zemřel nečekaně v úterý 9. července 2013
ve věku 79 let.

S naším drahým zesnulým jsme se rozloučíli v úterý
16. července 2013, v 9. 30 hodin v obřadní síni v Kolíně.

Jménem všech pozůstalých:
Helena Ernygerová
manželka
Jarmila a Alois, Irena a Josef
Adam, Kamila, Jakub, Jan,
Nikolka

Za projevy soustrasti děkujeme