Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Oldřich Novák

  Časopis Zvěrokruh 8/2014
     Společenská rubrika
 

Já pevně držel pluh,
na osení rád se díval,
když klasům žehnal Bůh
a nad hlavou mi skřivan zpíval

hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc,

pan

MVDr. Oldřich Novák

Zemřel po krátké těžké nemoci
v pondělí dne 23. června 2014 ve věku 84 let.
S drahým zesnulým jsme se rozloučili
28. června 2014 v 16.00 hodin

v obřadní síni městského hřbitova v Dačicích,
odkud byl po smutečním obřadu převezen ke zpopelnění.

Dačice 168/III

Jménem zarmoucené rodiny:

manželka Maria
synové Radomír a Oldřich s rodinami
vnoučata, pravnoučata
sestra Věroslava a bratr Zdeněk s rodinami
a ostatní příbuzní