Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Richard Bondy, CSc.

Společenská rubrika

V tichém zármutku oznamujeme,

že dne 6. srpna 2012 zemřel po delší nemoci

ve věku 81 let

pan

MVDr. Richard Bondy, CSc.

Smuteční obřad se uskutečnil
v úterý 14. srpna 2012 v 11.20 hodin
v malé obřadní síni krematoria
v Praze-Strašnicích.

Zarmoucená rodina