Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Štěpánka Hoskovcová

Společenská rubrika
Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.
 

Hluboce zarmouceni oznamujeme příbuzným a známým
smutnou zprávu, že nás navždy opustila
naše drahá a milovaná manželka,
maminka, dcera, sestra, švagrová a teta, paní

MVDr. Štěpánka Hoskovcová
ze Světlé nad Sázavou

Zemřela náhle v úterý 6. března 2012
ve věku 35 let.

Jménem pozůstalých:
Josef Hoskovec manžel Barborka a Eliška dcery
Milada Severinová maminka Michaela
sestra s rodinou
ostatní příbuzní