Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Václav Drbal

  Časopis Zvěrokruh 3/2014
     Společenská rubrika
 

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům a známým,
že nás navždy opustil náš drahý a starostlivý manžel, tatínek, dědeček, bratr,
tchán, strýc a švagr,
pan

MVDr. VÁCLAV DRBAL

Zesnul po krátké nemoci ve středu
19. 2. 2014
ve věku 85 let.
S drahým zesnulým jsme se naposledy rozloučili
v úterý 25.2.2014 v městském krematoriu v Pardubicích

Jménem všeho příbuzenstva manželka Eva,
dcery Eva a Helena s rodinami a ostatní příbuzní