Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Zdeněk Kráčík

  Časopis Zvěrokruh 3/2015
     Společenská rubrika
 

S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným,
přátelůma známým, že nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček, druh, švagr a strýc

pan

MVDr. Zdeněk Kráčík

Zemřel po krátké nemoci v neděli 25. ledna 2015 ve věku 81let.

S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili
v pátek 30. ledna 2015 ve 14.00 hodin
v kostele Dolního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně.
Po smutečním obřadu byl zesnulý převezen ke zpopelnění.
Vsetín, Ohrada 1874

Za zarmoucenou rodinu:
Dcera Olga s rodinou, dcera Eva s rodinou, syn Lubomír,
přítelkyně Vladislava, a ostatní příbuzenstvo

Komora veterinárních lékařů České republiky