Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Opustili nás: MVDr. Zdeněk Šír; MVDr. Jan Urban

Společenská rubrika

S bolestí v srdcích oznamujeme všem blízkým,
přátelům a známým,
že dne 9. dubna 2013 odešel tiše a pokorně
po dlouhém a těžkém boji se zákeřnou nemocí
ve věku 68 let

MVDr. Zdeněk Šír

náš drahý manžel, tatínek, dědeček,
kamarád, přítel

Naposledy jsme se s ním rozloučili
v pátek dne 19. dubna 2013 v 10 hodin
v chrámu Páně sv. Františka Serafínského v Chocni.

Po církevním obřadu byl uložen do rodinného hrobu.

Za všechny, kterým bude chybět:
JUDr. Anna Šírová, manželka
David a Iva, syn s manželkou,
Robert a Maruška, syn s manželkou,
Kačenka a Adámek, vnoučata
Choceň, Bj. Kravce 1088

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem
příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr,
švagr a strýc pan

MVDr. Jan Urban

Zemřel po těžké nemoci v úterý
dne 2. dubna 2013
ve věku 64 let.

S naším drahým zesnulým jsme se naposledy rozloučili
v sobotu dne 6. dubna 2013 ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jakuba v Chroustovicích,
uložen byl na místní hřbitov k tichému odpočinku.

Závodí 70, Chroustovice

Jménem pozůstalých:
Eva – manželka
Lenka – dcera s rodinou
Kristýnka a Lucinka – vnučky
ostatní příbuzní

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.