Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ortopedického centra a jízdárny na VFU

  Informace – zprávy – výzvy

Karel Daniel

O jeden klenot mezi jízdárnami více

… s respektem zrenovovaná historická budova znovu slouží svému původnímu účelu

 

V kampusu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně bylo 13. prosince 2012 slavnostně otevřeno Ortopedické centrum a renovovaná jízdárna pro koně.

Ceremoniálu se na pozvání rektora VFU prof. Vladimíra Večerka zúčastnila řada kolegů nejen z veterinární akademické obce. Po úvodních projevech rektora, členů správní rady VFU i významných hostů následovala ukázka drezurních prvků a vystoupení MVDr. P. Eima, mistra světa ve voltiži.

Opravy i citlivá renovace původní jízdárny zachovaly její původní ráz i vzhled detailů. „Vždycky jsem věřil, že po období úpadku dojde k obnovení této stavby a jízdárna bude opět sloužit svému původnímu účelu. A jsem rád, že tomu mohu ještě být přítomen,“ řekl prof. Hanák, jeden z nejstarších řečníků slavnostního ceremoniálu.

 

 
K .Daniel